Termenii și condiții

Informații Generale

Site-ul iuvas.com, denumit în continuare „iuvas.com”, este deținut și administrat de societatea IUVAS  SRL, având următoarele date de identificare:

Cod fiscal 1003600045603
cu sediul în Mun. Chișinău
Str. Meșterul Manole 9
MD-2023
Republica Moldova
Tel.: 022 478029
E-mail: [email protected]

Navigarea pe site-ul iuvas.com urmată de  – Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

iuvas.com  își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii si condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între iuvas.com și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul, Comenzii.

Definiții

Utilizator  – orice persoană care vizitează site-ul iuvas.com.

Client – persoana fizică / persoana juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea IUVAS  SRL, având următoarele date de identificare:

Cod fiscal 1003600045603  inregistrata la Camera Înregistrării de Stat
cu sediul in Mun. Chișinău
Str.Mesterul Manole 9
MD-2023
Republica Moldova

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului iuvas.com – imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate – este integral proprietatea IUVAS  SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul IUVAS  SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Iuvas.com si logo-ul IUVAS  sunt mărci înregistrate ale IUVAS  SRL.

IUVAS  SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru conținutul/ conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/ persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului iuvas.com.

Utilizarea pe iuvas.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Iuvas.com  nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

Exonerarea de răspundere

IUVAS  SRL nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la iuvas.com  sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, iuvas.com  fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului. IUVAS  SRL nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

IUVAS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul iuvas.com, acestea fiind puse la dispoziția IUVAS  SRL de către furnizori. Informațiile incluse pe iuvas.com au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intra sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunostința Vânzătorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate masurile legale necesare.

iuvas.com, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului iuvas.com pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu iuvas.com, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Iuvas.com  nu își asuma responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă iuvas.com și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație economico-financiară, date privind bunurile deținute, obișnuinte/preferințe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe iuvas.com, va primi comunicări comerciale din partea iuvas.com  doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, iuvas.com  garantează o protecţie maximă a datelor personale ale Clienţilor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum şi asupra altor acţiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Astfel, iuvas.com prelucrează în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a iuvas.com  și cu utilizarea și prelucrarea de către iuvas.com, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clientii beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată catre sediul IUVAS SRL.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. Iuvas.com nu solicită utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poarta întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul nu poate ține răspunzator pe iuvas.com pentru niciun fel de prejudiciu.

Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul iuvas.com, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă. Iuvas.com poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile într-un mod neconform cu uzantele normale

Prețul

Prețul final plătit de client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului iuvas.com sunt exprimate în lei și conțin T.V.A.

Comanda

Pentru a activa serviciul „Comanda cu un click”, Utilizatorul trebuie sa seteze detaliile preferate de Comanda (unde sa fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comanda cu un click. Aceste setari pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc).
iuvas.com nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant iuvas.com să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

Pentru confortul și siguranța Clientului, există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunța la Comandă. Astfel, dacă Utilizatorul care a plasat o Comanda din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei. În cazul plăților făcute cu cardul, suma de plată finală se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute.

iuvas.com poate refuza o Comanda în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online;

neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;

date incomplete sau incorecte ale Clientului;

activitatea Clientului poate produce daune site-ului iuvas.com/partenerilor;

livrări consecutiv eșuate;

alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plata este valid și că nu este obținut printr-o metoda frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, iuvas.com nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. În anumite situații și pentru motive justificate, iuvas.com își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. În aceste situații iuvas.com va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Client și iuvas.com în momentul primirii de către Client de la iuvas.com, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun comandat de către Client nu poate fi livrat de către iuvas.com, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care  iuvas.com a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Campaniile promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de iuvas.com, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișate pe site, semnalizare în magazine, etc.).
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Valoarea fiecarui voucher este specificată pe acesta. Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.  Acestea nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Pentru a face o achiziție a unui produs, poate fi utilizat orice număr de vouchere.

Voucherul poate fi utilizat pentru achiziție o singură dată. După utilizare, acesta este retras de către casierul magazinului.

Pentru bunurile achiziționate cu ajutorul unui voucher, se aplică toate condițiile de vânzare, valabile în rețea (promoții și reduceri), de asemenea, clientul poate utiliza voucherul Iuvas pentru a reduce prețul de achiziție.

Voucherul poate fi cumpărat în magazinele Iuvas.

Politica de retur. Dreptul de revocare

Condiții generale

Iuvas.com oferă retur gratuit pentru clienții care notifica intenția lor în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea coletului.

Comenzile cu livrare pe teritoriul Moldovei sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la client, iuvas.com  va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur.

Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice iuvas.com  intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la [email protected] sau prin telefon la numarul 022478029 sau sa efectueze returul prin facilitatea de retururi on-line ce se poate găsi în contul de utilizator, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, iuvas.com  poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate iuvas.com  pentru trimiterea curierului sunt urmatoarele:

  • data expedierii coletului;
  • numărul Comenzii;
  • suma de returnat;
  • adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;

modalitatea de plata dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, iuvas.com  efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate nu intra în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de iuvas.com.

Conditii de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate actele care l-au însoțit (factura, etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu iuvas.com).

În conformitate cu legea în vigoare, iuvas.com își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate, cum ar fi produse de lenjerie intimă, șosete, dressuri. Pe fiecare pagină de produs există informația privind posibilitatea de retur. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată.

Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs calitativ, cu conditia notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 zile calendaristice de la data la care iuvas.com este informat de catre Client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

Dreptul de revocare

Prin comandarea şi achitarea produsului de pe site, Clientul încheie de fapt un contract încheiat la distanţă cu magazinul online SRL IUVAS .

În conformitate cu prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din  25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor şi a dispoziţiilor Legii nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, Clientul are dreptul la revocarea contractului încheiat la distanţă.

Potrivit Legii nr. 8 din 26.02.2016, Clientul beneficiază de dreptul de a revoca contractul, fără a fi nevoit să justifice decizia sa şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 12 alin. (3) şi art. 13, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului
Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, găuri, pete, etc.
Iuvas.com va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către iuvas.com în ceea ce privește decizia de revocare a contractului.
iuvas.com va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Exercitarea dreptului de revocare

În cazul în care Clientul solicită revocarea contractului în cadrul termenului legal, şi în cazul în care Comanda este achitată, iuvas.com se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce privește deciziei sa de revocare a contractului. Suma va fi returnată după cum urmează:

  • pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
  • pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majora. Parțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majora și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova. Orice conflict apărut între iuvas.com și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente de la domiciliul Clientului.

Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului iuvas.com își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților iuvas.com, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor iuvas.com, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.